Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Future camp-Лагер на бъдещето

В час по английски език с учениците от пети и седми клас се проведе Лагер на бъдещето (Future camp). Future camp е метод/игра, с който колегите по английски език се запознаха по време на структурирания курс Sustainability-teaching eco skills в Порто, Португалия, посетен в рамките на проект “Let`s save the Earth” по програма Еразъм +. Future camp може да се проведе и на български език и е приложим и по други учебни предмети. „Лагер на бъдещетосе състои в обособяване на няколко станции ( в случая 6),на които екипи от ученици работят по различни задачи.

Станция 1: Умения за бъдещето;

Станция 2: Картички от бъдещето;

Станция 3: Плакат на бъдещето;

Станция 4: Мечтаната работа от детството;

Станция 5: Бинго скилс;

Станция 6: Добрите новини.

"След като екипите приключат с поставените задачи, представят своите решения и продукти. Завършихме със станция „Good news” ( Добри новини) като доказахме, че все пак не трябва да се страхуваме за бъдещето, а да търсим добрите новини, а те не са малко. Проведените часове бяха изключително интересни за учениците" - сподели г-жа В. Недева.