Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ОУ "Г. Бенковски" домакин на тридневна визита на три партниращи спортни училища по НП "Иновации в действие" - ВИДЕО

        ОУ "Георги Бенковски", гр. Бургас

Домакин на тридневна визита на три партниращи спортни училища по НП "Иновации в действие"  / 26. - 28. април 2023 г. /

СУ "Дръстър", гр. Силистра

СУ "Никола Симов", гр. Търговище

СУ "Юрий Гагарин", гр. Бургас

ВИДЕО /обзор на събитията/