Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Баскетбол

Приятелска среща по баскетбол между ОУ"Георги Бенковски " и ОУ "П.Р.Славейков" по НП " Заедно в изкуството и спорта "