Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Футбол

ОУ"Георги Бенковски " срещу ОУ" Братя Миладинови" - среща по НП "Заедно в изкуството и спорта "