Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

В Деня на ученическото самоуправление деца заеха местата на ръководство и учители

 
Симона Симеонова от 7.б клас влезе в ролята на заместник -директор на 9. май – Деня на ученическото самоуправление в ОУ „Георги Бенковски“. Госпожа Комогорова я запозна със задълженията на заместник-директора. Двете организираха провеждането на състезанието „Родна реч“ и направиха справка в електронния дневник за ритмичност на изпитванията на учениците. Седмокласничката заедно с г-н Грудов – учител по информационни технологии в училище, обсъдиха какво да съдържа видеофилмът по НП „Иновации в действие“, който предстои да бъде направен. В края на Деня на ученическото самоуправление Симона сподели, че й е било интересно и вълнуващо. За доброто справяне със задачите тя призна, че е разчитала на комуникативността си и организационните си умения. Амбицията й е след седми клас да влезе в Търговска гимназия и заради това си желание се подготвя, учейки усилено.
През целия ден в учебното заведение ученици заемаха местата на своите учители и преподаваха учебен материал. Тази инициатива на 9 май, която се е превърнала вече в традиция, е чакана и желана от децата.