Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ОУ „Г. Бенковски“ домакин на тридневен форум по НП „Иновации в действие“ - СТАТИЯ

ОУ „Георги Бенковски“, гр. Бургас бе домакин на тридневна визита на три партниращи спортни училища по НП „Иновации в действие“. Срещата между СУ „Дръстър“, град Силистра, СУ „Никола Симов“,  гр. Търговище и СУ „Юрий Гагарин“, гр. Бургас имаше за цел обмяна на добри практики. Тази среща е втора поред между партниращите училища, след като в началото на месец април спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра посрещна на местна почва своите партньори по националната програма.

Представителни екипи от трите иновативни пети класа на ОУ „Г. Бенковски“ на 27.04.  участваха в бинарен урок по иновацията ФУЧ „Богатството на родния език“  на тема „Езикът – средство за олимпийски постижения“. Откритият урок се проведе на спортната площадка в двора на учебното заведение. Петокласниците бяха разделени на отбори, към екипите се присъединиха и техните гостуващи връстници. Учениците отговаряха на въпроси от учебния материал по БЕЛ, след което се придвижваха с помощта на определена спортна дисциплина до следващите въпроси. Целта на урока бе във вид на състезание учениците да покажат максимално бърза и правилна мисъл и физическа подготовка. Както при всеки учебен час децата бяха оценени, и както при всяко състезание – наградени. Наградите – спортни пособия и книги, бяха връчени от директора на ОУ „Г. Бенковски“ – г-н Петко Георгиев и от старши експерта от РУО Бургас - г-жа Павлина Алексиева. 

Непосредствено след това учебно мероприятие, на което гостуваха учители от спортните училища от Силистра, Търговище и Бургас, както и родители от Обществения съвет, се проведе кръгла маса на тема „Споделяне на добри иновативни практики между партньорите“, на която се презентираха  иновациите, по които се работи в ОУ „Г. Бенковски“ в начален и прогимназиален етап: „Творческо мислене и развиване на социалните и дигитални умения с иновацията „Изследвам. Уча. Творя.“  и „Богатството на родния език“. В представянето на дейностите през учебната година, учителите Гергана Йорданова, Христина Георгиева, Деница Етова и Стефка Нонева, работещи по иновациите, изтъкнаха основните послания, характерни за съвременното ни образование, а именно - използването на съвременните технологии и учене чрез преживяване. В края на своеобразния форум гости и домакини, в лицето на ръководството на училището,  си размениха символични подаръци и обсъдиха добри практики. Паралелно с кръглата маса представителните ученици от Бургас, Силистра и Търговище учиха заедно. Темата на срещата бе „Деца - творци на приказки и митове .“ По време на съвместната инициатива момчетата и момичетата от ОУ „Г. Бенковски“ представиха пред своите гости продукт, направен от иновативните паралелки в 5. клас - авторски приказки по модела на фолклорна вълшебна приказка. Децата от четирите училища изработиха постери със схематични рисунки по тези приказки, спазвайки модела на фолклорна вълшебна приказка. Съвместният продукт ще бъде изложен във фоайето на училището. Гостите разгледаха и обновената материално-техническата база на училището.

По време на тридневното посещение в Бургас представителите на спортните училища от Силистра, Търговище и Бургас, заедно с представители на ОУ „Г. Бенковски“  посетиха остров св. Анастасия, където участваха в „Един учебен час на острова“, впечатлявайки се от интересните възможности, които предлага това място. В Центъра за съвременно изкуство педагози и деца видяха, че  съвременните технологии са намерели широко място в библиотечната дейност на РБ „П. Яворов“, а в Научен център „ПланетУм“, включващ STEM зона и Експериментариум, гостите експериментираха с образователни инсталации в трите експозиционни зони. Като  чудесен завършек на програмата за осъществяване на мобилност по НП „Иновации в действие“ 2022/2023 г., бе разглеждането на Националната изложба за цветя  - „Флора“ 2023 и посещение на бургаски музеи.

Целта на срещата - създаване на работещи връзки между четирите училища, включване на учениците в иновативните процеси и създаването на добри педагогически практики, се осъществи благодарение на  добрата организация, професионализма и позитивизма на всички участници в съвместната инициатива.

Начален етап - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Прогимназиален етап - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 

111