Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Обменихме добри практики със СУ "Дръстър" , гр. Силистра по НП "Иновации в действие"

   В началото на месец април т. г.  екип, включващ ръководството на ОУ „Г. Бенковски“, гр.Бургас, двама учители и четирима ученици от училището, посети СУ„ Дръстър“, гр. Силистра във връзка с обмяна на опит по НП „Иновации в действие“.  По време на престоя си представителният ни екип наблюдава открити уроци под мотото „Преживей! Сподели, Промени!“ – „Академия 5 +“ и крайните продукти от интердисциплинарен урок по БЕЛ, история и цивилизации, английски език и ИТ,  участва в кръгла маса , на която се споделиха добри практики между партньорите, обсъдиха се предизвикателства, трудности и решения по отношение на иновациите, а децата спортуваха заедно със своите връстници в  мини спартакиада. Посещението ни в СУ „Дръстър“ съвпадна с отбелязване на патронния празник на училището.

  Благодарим на ръководството на СУ „Дръстър“ , гр. Силистра за поканата и ще очакваме техни представители в края на месец април, когато ОУ „Георги Бенковски“, гр. Бургас ще е домакин на среща по НП „Иновации в действие“.