Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

„Ранно пиле, ...много знае“ и какво още забъркаха първокласниците в иновативния час

Екипна задача в 1. В клас в часоветеАз и доброто“ – „Български пословици и поговорки.Учениците трябваше да подредят думите по смисъл и да образуват изречения, да прочетат пословиците и поговорките и да ги разтълкуват.

Получиха се интересни пословици: „Ранно пиле, ...много знае.“ „Бързата работа,..цена няма.“ „Който много знае,... не трябва да яде.“