Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Забавна сценка с 2.б, посветена на празника на мама

 

Във факултативния час по български език учениците от 2.б клас подготвиха забавна сценка и я представиха пред своите родители.

“Мама” звучи вълшебно, нежно, тихо, силно, гордо, красиво. 

“Мама” е прозорец към света. 

“Мама” е утеха, топлина, сянка в слънчев ден, другар в игрите, помощник на ученика, приятел в нужда. 

 

“Мама” е тази, която винаги вдъхва надежда и сила за живот.

 

Тук може да гледате сценката, посветена на МАМА