Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

„На хайдушкото сборище“ в часовете по "Богатството на родния език"

В продължение на два учебни часа, които минаха под мотото „На хайдушкото сборище“, учениците от петите класове  гледаха фрагменти от филма „Капитан Петко войвода“ на режисьора Неделчо Чернев, по сценарий на Николай Хайтов, четоха разказа „Шибил“ от цикъла „Старопланински легенди“  на Йордан Йовков и декламираха народни песни, свързани с хайдушкото движение.  Така те се потопиха в един свят, безкрайно далечен, свят на борба, свят на съдбовен избор, обагрен с алена горчивина, но и с надежда за спасение. Чрез словото петокласниците  изградиха в представите си  образа на  Балкана – дом на  безграничната свобода на хайдутите, където вятърът понася песента за Чавдар войвода. Темата на двата часа бе свързана с изучаваното в часовете по литература произведение на Христо Ботев - „Хайдути“.