Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Български празничен календар

Деца представиха пред съучениците си празници от Българския празничен календар във факултативния час " Богатството на родния език". Момичетата и момчетата  сами изработиха проектите, разделяйки се на групи,  и разказаха по увлекателен начин за традициите и обичаите на българите по време на празник.