Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Традициите, които се предават на поколенията

По повод празника Бабинден учениците от 1. В клас гостуваха на читалище "Изгрев". Децата решаваха кръстословица, отговаряха на въпроси и изработиха картички за своите баби.