Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Коледни играчки от отпадъчни и природни материали

Във  връзка с изпълнението на проект "Да спасим Земята" с регистрационен номер 
2022-1-BG-01-KA 122-SCH-000074795 по програма "Еразъм +" учениците от четвъртите класове изработиха коледни играчки от отпадъчни и природни материали.