Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ

От утре,24. декември 2022 г. , до 2. януари 2023 г. учениците излизат в Коледна ваканция. На училище трябва да са на 3. януари.