Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

2. Б клас с най-добре украсена класна стая

Наградата за най-добре украсена класна стая за Коледа печели 2. Б клас. Заслужено децата си похапнаха вкусна торта. Това бе тяхната награда от училищното ръководство за старанието им.

 

Поздравления!