Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Правилен правопис с играта Kahoot

Петокласниците от трите иновативни паралелки упражняваха морфемите на думата  във  ФУЧ " Богатството на родния език" чрез играта със състезателен характер Kahoot