Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

16 ноември – Ден на толерантността

В ОУ “Георги Бенковски“ учениците от ресурсната група на г-жа Красимира Митева традиционно отбелязаха 16 ноември – Ден на толерантността. Децата участваха в различни инициативи, свързани с приятелството, взаимоуважението, търпимостта и разбирателството. Всяко дете бе запознато с думичките: отзивчив, търпелив, искрен, добронамерен и отворен към всички. Децата рисуваха и оцветяваха рисунки на тема „Толерантност“, както и изгледаха презентация по темата, подготвена от техния учител.