Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

"Речевата ситуация оживява в класната стая" в ИНОВАЦИЯ "Богатството на родния език"

Тема на занятието: "Речевата ситуация оживява в класната стая".  Класът се разделя на групи. Първата група определя вида на речевата ситуация на втората група. Втората определя на третата и т. н. Децата, които са в екип,  обсъждат темата на своето представяне., след което всяка група презентира работата си. Останалите коментират как са се справили съучениците им със задачата.