Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Благодарствено писмо от кмета на Община Ямбол

Благодарствено писмо до директора на ОУ "Г. Бенковски" от кмета на Община Ямбол -г-н  Валентин Ревански, за включването на училището ни в първото издание на турнир по утринна гимнастика "Ямбол 2022"  и в инициативата "Спортувай с президента"