Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Начало на новата учебна година

Скъпи ученици,
Официалното откриване на новата учебна година ще започне на 15 септември от 9.00 часа в двора на училището. Молим за спазване на дистанция от страна на децата и родителите. Това се прави във връзка със здравните изисквания.
Заповядайте!