Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ОУ „Георги Бенковски“ гр. Бургас спечели проект по „Еразъм+“

Четирима учители от нашето училище ще посетят структуриран обучителен курс на тема“ Sustainability-teaching eco skills” (Устойчивост-преподаванена екологични умения) в Порто,Португалия, където заедно с още 27  колеги от различни Европейски държави ще придобият знания, умения и компетенции как да обучават и възпитават своите ученици да опазват околната среда и да помагат за създаването  да устойчив климат.

Планираните дейности по проекта са изцяло свързани с допринасяне на понижаване нивото на замърсяване на природата и формиране на съзнание за екологичен начин на живот. Нашето училище иска да подобри компетенциите си в областта на решаване на бъдещи проблеми като изменението на климата, да създаде дългосрочен план за училищна политика и да се запознае с концепции за устойчиво развитие и прилагане на конкретни дейности в училище. Чрез придобитите знания и умения бихме искали да разработим визия и план за училищна политика за устойчиво бъдеще, да управляваме и организираме дейности с партньори от страната и чужбина, да създадем положително отношение на учениците към бъдещето, готовност да се изправят пред проблемите , свързани с промяната на климата. 

Вижте подробности по проекта