Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Площадка за обучение по БДП след спечелен проект

Спечеленият проект по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ - Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ вече впечатли децата