Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ОУ „Г. Бенковски“ ще стартира учебната година с няколко спечелени проекта

ОУ „Георги Бенковски“ се класира в четири национални програми на МОН, за които кандидатства с разработени проекти. Одобрени сме от ресорното министерство  за осъществяване на два модула по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ . Това са: Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – игротека за прогимназиален етап и Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Площадката по БДП вече е разчертана, в очакване на първите занятия. Третият спечелен проект е по НП „Заедно за всяко дете“, Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Само преди ден МОН обяви и училищата, включени за финансиране по НП „ Заедно в изкуствата и спорта“. Сред тях е и нашето училище. Имаме и спечелен проект по Еразъм, за който също ще публикуваме информация.

С тези добри новини ще поставим началото на новата учебна 2022/2023 година след броени дни.