Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Поздравления, ,,Allegro” !

Вокална група ,,Allegro” към ОУ "Георги Бенковски" с ръководител Калина Спасова спечели трета награда в международния конкурс ,,Корабът на изкуствата” град Поморие.
Поздравления!

ВИДЕО