Представителна изява на "Малки изследователи"

Представителна изявява ЗИ"Малки изследователи" с ръководител г-жа Катя Ненова. Темата бе "Обичам България".