Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Иновативни часове в 4. в клас - Изследвам, уча и творя / 1. част/

Иновативни часове по учебните предмети : човекът и природата и човекът и обществото

Изработване на проект "Слънчевата система";

Отбелязване 149 години от обесването на Васил Левски