Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Гордеем се с Вашия професионализъм, г-жо Йовчева!

Заслужена признателност от Община Бургас за един достоен педагог! В навечерието на 24 май нашият колега - г-жа Станка Йовчева, получи от кмета на Община Бургас грамота за проявена активност и постигнати високи резултати в учебно-възпитателния процес.