Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

В навечерието на 24 май

В навечерието на 24 май учениците от ОУ "Георги Бенковски" изразиха уважение към словото и националния дух