Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Честит Гергьовден!

В навечерието на 6 май - Гергьовден, учениците от 1. а, 1. б и 3. в клас изработиха постер, който поставиха във фоайето на училището.

Учениците от ресурсната група на госпожа Красимира Митева - специален педагог към РЦПППО гр. Бургас се подготвиха за празничния 6 май с прекрасно табло, картички и рисунки.