Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Малки художници - проект "Твоя час"

              Талантливите деца от клуб "Малки художници", с ръководител г-жа Лина Цветанова, наредиха своите рисунки в изложба, която ще дава настроение на всички, които прекрачат прага на училището през летните месеци, а и след това. 
Изложбата е представителна изява на клуба по проект “Твоят час” на Министерството на образованието, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни фондове. 
В продължение на месец най-малките ученици работиха върху белите платна, използвайки различните техники в изобразителното изкуство. Резултатът е очевиден-прекрасна изложба!

Снимка на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас.