Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Благодарим на ПУДООС за желаната Класна стая на открито

След участието на ОУ „Георги Бенковски“ в Националната кампания на ПУДООС – „Чиста околна среда – 2021“, и спечеления в тази връзка проект на тема „Обичам природата и аз участвам“, дейностите бяха финализирани с осигуряване на пълното оборудване в желаната Класна стая на открито.

Избраните съоръжения са съобразени с последните тенденции в дизайна и оформлението на подобен вид зони и отговарят напълно на всички международни стандарти за управление на качеството и продуктови сертификати за безопасност. Седящи места са предвидени за 24 ученици, осигурени са дъска и малка библиотека за книги и учебни пособия, които обезпечават безпрепятственото протичане на учебния процес във външни условия. Двигателната активност на нашите малки и големи ученици е подпомогната от избраните Стъпки за баланс, които хармонично допълват учебните дейности на открито. Изборът на стилово съобразени кашпи за естествени растения естетизират къта по един своеобразен начин и го правят приятно и уютно място за нови знания и умения.

ОУ „Георги Бенковски“ участва амбициозно и отговорно в кампании, проектни дейности и инициативи във връзка с разнообразяване на учебния процес в посока на неговото усъвършенстване и обогатяване. Вярваме, че по този начин успяваме да предложим на нашите възпитаници образование, което ежедневно да ги мотивира и вдъхновява по пътя на знанията и успехите. Нашата Класна стая на открито е само един от спечелените през изминалата учебна година проекти в тази насока. Тя ще събира усмивките на всички наши ученици и ще ги дарява със слънчеви лъчи и настроение. Защото ние знаем, че ведно с всички останали ресурси, подходящата и гостоприемна среда е ключов фактор за пълноценен учебен процес.

 

Сърдечно благодарим на ПУДООС за доверието в нас и нашия проект!