Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Занимания на открито

1. б клас с добър избор за прекарване на заниманията по интереси в откритата класна стая на ОУ "Г. Бенковски"

Честита учебна 2022/2023 година!

Изпълнени сме с надежда и вяра, че месеците , които ни предстоят да бъдем заедно, ще са ползотворни и ще се радваме на извоюваните от нашите ученици успехи.
На добър час, деца!