Математика без граници

          Математика без граници - график 2017-2018г.

          Регламент на конкурса "Математика без граници" тук.

        Есенният кръг на международното състезание „Математика без граници” ще се проведе на 19 октомври 2017 година. Участие в него могат да вземат ученици от II до VII клас.

      Желаещите да се включат в състезанието, могат да се обърнат към класните ръководители.

      Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България.

  • Есенен кръг – през м. октомври
  • Зимен кръг – през м. януари
  • Пролетен кръг – през м. март
  • Финал – края на м. юни/началото на м. юли

       Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.Класирането се извършва по брой решени задачи (точки).При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.Класирането се публикува на интернет страницата на турнира www.mathematicalmail.com

Талантливите деца от клуб "Малки художници"

Талантливите деца от клуб "Малки художници", с ръководител г-жа Лина Цветанова, наредиха своите рисунки в изложба, която ще дава настроение на всички, които прекрачат прага на училището през летните месеци, а и след това. 

Изложбата е представителна изява на клуба по проект “Твоят час” на Министерството на образованието, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни фондове. 

В продължение на месец най-малките ученици работиха върху белите платна, използвайки различните техники в изобразителното изкуство. Резултатът е очевиден-прекрасна изложба!

 

Baner1
baner2
baner3