Електронен дневник

Иновативно училище

Електронен стол

Уча.се

Moodle

Даниела Генова с второ място от международен конкурс за рисунка

Школата по изобразително изкуство към ОУ"Георги Бенковски" отново взе награда. Този път от престижния международен конкурс "Заедно в 21 век". Това съобщи ръководителят на школата г-жа Милена Димитрова. Даниела Генова от 4. А клас бе удостоена от журито на конкурса с втора награда. Горди сме да представим рисунките на нашите участници: Даниела Генова 4. А клас и Мая Петрова 6. Б клас.
Успех и занапред, скъпи деца!

В „АзБуки“ отбелязаха първото място на наша ученичка в конкурс за рисунка

Името на Теодора Петрова от 3. Б клас е поместено в статия в последния брой на Националното издателство за образование и наука „АзБуки“. В дописката е посочено, че Теодора Петрова от ОУ „Георги Бенковски“ гр. Бургас е победител в първа възрастова група в раздел „Рисунка“ в Националния конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“, който е част от Националния календар на МОН. „Изключително сме горди с това постижение“- коментира учителят по изобразително изкуство на Теодора г-жа Милена Димитрова. Представяме ви рисунката, с която Теди спечели призовото първо място.
Поздравяваме нашата третокласничка и й пожелаваме много творчески успехи!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на заявление в училище-гнездо става, като посетите, което и да е гнездо на територията на област Бургас. Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2019/2020 г., ще приемат документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. Няма ограничения за подаване на заявления на място в училищата-гнезда за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Заявление можете да изтеглите от: https://drive.google.com/file/d/12F5LQDG8rBKUY1V7gLRoHWyFJDaJEht6/view и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да го попълните там на място.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата-гнезда на достъпно място.

На място в училищата-гнезда се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго заявление няма да Ви бъде прието.

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашето заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат.

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

 

zayavlenie_1-3–etap_klasirane_2020-2021.doc

 

https://drive.google.com/file/d/12F5LQDG8rBKUY1V7gLRoHWyFJDaJEht6/view?fbclid=IwAR1BvutABUMDfd3tx_q6ntR2PgehuLQhDOCCwwY4b2axu_Y7Ut30oZyzubw

За седмокласниците! Ако желаете да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи на НВО по БЕЛ и математика, вижте къде може да го направите

Училища, в които учениците от VІІ клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика, както следва:

1.     По български език и литература  - в ПГМЕЕ-Бургас.

2.     По математика – в ПГЕЕ „К. Фотинов“-Бургас,

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи да се осъществи в двете училища при спазване на следния график:

 

  •  Вторник, 30.06.2020 год. – от 13.30 до 17.00 часа;
  •  Сряда, 01.07. 2020 год. – от 09.30  до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа;
  •  Четвъртък, 02.07.2020 год. - от 09.30  до 13.00 часа.
  • Подробности четете тук:https://ruoburgas.org/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ (2)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на заявление в училище-гнездо става, като посетите, което и да е гнездо на територията на област Бургас. Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2019/2020 г., ще приемат документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. Няма ограничения за подаване на заявления на място в училищата-гнезда за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Заявление можете да изтеглите от: https://drive.google.com/file/d/12F5LQDG8rBKUY1V7gLRoHWyFJDaJEht6/view и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да го попълните там на място.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата-гнезда на достъпно място.

На място в училищата-гнезда се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго заявление няма да Ви бъде прието.

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашето заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат.

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

 

zayavlenie_1-3–etap_klasirane_2020-2021.doc

 

https://drive.google.com/file/d/12F5LQDG8rBKUY1V7gLRoHWyFJDaJEht6/view?fbclid=IwAR1BvutABUMDfd3tx_q6ntR2PgehuLQhDOCCwwY4b2axu_Y7Ut30oZyzubw

Baner1
baner2
baner3