Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Вдъхновяваща любознателност проявиха първокласници по време на открит урок

Учениците от 1. г клас участваха в открит урок на тема " Звук и буква д Д". Децата проявиха активност и вдъхновяваща любознателност. "Урокът донесе нови знания на децата, увереност, че с правилни стъпки вървят по пътя към успеха" - заяви след часа класният ръководител - г-жа Георгиева. Тя благодари на родителите, ръководството и колегите за подкрепящото присъствие!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вижте анализите и рекламите
Подсилване на публикация
 
Всички реакции:
11