Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Наши деца наградени от Националния конкурс "Морето не е за една ваканция"

Завърши Националният конкурс "Морето не е за една ваканция" на МОН, НДД, РУО- Бургас, Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие.
Радостни сме да поздравим две наши момичета!