Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Внушителен брой медали от "Многознайко"- "Млад художник"

Внушителен брой медали отново за учениците на ОУ "Георги Бенковски" от Национални състезания "Многознайко"  - "Млад художник" есенен кръг.

Честито на всички деца, получили призови места!