Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Есенен музикален поздрав

Есенен музикален поздрав от 2. г класДецата сами изработиха своите маракаси в часа по музика и направиха ритмичен съпровод на песента ,,Песен за дъждовните капки”.

ВИДЕО