Ковид-19 - Насоки за обучение и действия в училищата

Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училище

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата