Учениците от IV клас участваха в проект за безопасен интернет в eTwinning

Учениците от IV клас участваха в проект за безопасен интернет в eTwinning, най-вълнуващата общност на училищата в Европа.

В час по английски език те четоха и записаха правила, които трябва да спазват при общуване в интернет. Попълниха онлайн анкета, 

създадена от испански ученици, с въпроси за ползването на дигиталното пространство. 

Ясен Кръстев и Георги Илиев записаха в приложение важни за тях правила, които бяха споделени с участниците в проекта. 

Благодарим на децата, които се включиха в тази инициатива.

https://www.facebook.com/ou.gbenkovski/videos/726014401446773

https://www.facebook.com/ou.gbenkovski/videos/145206040780582