Деца показват представата си за тревога в колаж

Учениците от 4.а клас взеха участие в проекта за по-безопасно училище. Децата работиха по програмата с г -жа Димитрова, а темата на занятието беше „Стрес“. Всеки подготви колаж от рисунки, в които показа своята представа за тревога.