Профилактика на гръбначните изкривявания при учениците

Един проект на Община Бургас и Министерството на здравеопазването