ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ!

Съгласно Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

1г. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение наприсъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас за две седмици;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас за две седмици;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас

 МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ Е НА 3. ФЕВРУАРИ. ОТ 4. ФЕВРУАРИ ЗАПОЧВА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК.