Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Учениците от 3. В клас ще вземат участие в няколко  международни проекта.   Сред участнците в проектите  са училища от: Германия, Гърция, Великобритания, Португалия, Полша, Украйна, Италия, Албания, Турция, Хърватска, Литва и др. Целта на проектите е да се мотивират учениците за изучаване на английски език чрез общуване със свои връстници и да се придобият знания за географското положение, бита и културата на държавите – партньори. Вече нашите деца  получиха  десетки картички и писма от цяла Европа. От своя страна третокласниците изпратиха своя отговор.