Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

През месец октомври стартира проект „Образование за нужния ден“. Учениците от 3. в и 4. клас ще повишат цифровото изпълнение на уменията под формата на извънкласни дейности. С различни приложения те ще създадат свои проекти, постери, електронни книжки и др.