Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Учениците от 4.а, 4.б и 3.в клас, участници в клуб „Училище за дигитални умения“ и „Дигитален свят" по проект „Образование за утрешния ден“ с ръководители г-жа Георгиева и г-жа Димитрова, след почти два месеца продължават да развиват своята компютърна грамотност: умеят да използват MS Office приложения за текстообработка, създаване на презентации, търсене и съхраняване на информация в Интернет. Придобиха знания и умения да създават интерактивни игри и мултимедийни приложения с готови шаблони в LearningApps.org, Wordwall.net, canva.com, writereader.com и други платформи, като спазват правилата за безопасно сърфиране в онлайн пространството.