Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Седмично меню за подкрепителна закуска

 Всеки петък през учебната година на уебсайта в училището ще бъде ежеседмично качествено меню за подкрепяща закуска за следващата седмица:

Loading...

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА  УЧИЛИЩНО МЛЯКО / УЧИЛИЩЕН ПЛОД