За седмокласниците! Ако желаете да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи на НВО по БЕЛ и математика, вижте къде може да го направите

Училища, в които учениците от VІІ клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика, както следва:

1.     По български език и литература  - в ПГМЕЕ-Бургас.

2.     По математика – в ПГЕЕ „К. Фотинов“-Бургас,

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи да се осъществи в двете училища при спазване на следния график: