Презентация за 24 май - начален етап

Презентация за 24 май, изготвена от 4.а и 4.в клас