Новините с 2. "в" клас

Отворете линка:
https://drive.google.com/file/d/12-opOH6Dcptlf04zCX21an6bUqY_TJdN/view?fbclid=IwAR2GpPnVIdl2PFFP8n9kF6ZwZqGWo9CaU2AfgOWb8bjjI78TabNdpIOhfZw