РОДИТЕЛИ, ПРИПОМНЕТЕ СИ ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ В 1. КЛАС

РОДИТЕЛИ, ПРИПОМНЕТЕ СИ ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС, ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА, ПРЕЗ МАРТ ОБЯВЯВАТ СВОБОДНИТЕ МЕСТА

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/41058?fbclid=IwAR19uZ6Px6X66T_u-DdSxP74q8FptALcR7x5r3ieNRPJEgl_npEyeWgbexk